Actueel
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website, pagina Algemeen, Schoolgids, blz. 35 en 57. Klik hier.
De inspectie was o.a. positief over de structuur in de lessen, de rust in het gebouw en de verbeterde kwaliteitszorg. Het mooiste compliment kwam van de leerlingen zelf, die dit jaar veel positiever zijn over de kwaliteit van het onderwijs dan vorig jaar.
 
In combinatie met het gegeven dat de onderwijsresultaten van het Sint-Jans ook prima zijn, staan daarmee alle oordelen van de inspectie op groen en heeft de school daarmee weer de erkende kwaliteit die iedereen van het Sint-Jans kent en verwacht.
 
Het Sint-Jans is weer helemaal terug!
Seksuele diversiteit en genderdiversiteit zijn expliciet opgenomen in het nieuwe schoolbeleidsplan. Dus je krijgt o.a. les over seksuele diversiteit in ieder schooljaar en je mentor en jaarlaagcoördinator grijpen in, wanneer mocht blijken dat homoseksuele, biseksuele, lesbische of transgender leerlingen niet met respect worden behandeld, worden buitengesloten of zelfs gepest. 
Het SJL heeft ook een eigen GSA: een Gay-Straight Alliance, een samenwerking van hetero en homo, leerlingen en docenten. Zij vinden het zó belangrijk dat het SJL een veilige plek is voor iedereen, dat ze regelmatig bij elkaar komen en bedenken wat er nog kan verbeteren hier op school om te zorgen dat iedereen zich ‘thuis’ voelt. Wanneer jij daar ook wel ideeën over hebt, of vragen hebt, kun je ons mailen op regenboog@sjl.nl. Of je kunt één van ons aanspreken. 
Het Sint-Janslyceum wil op dinsdag 11 oktober laten zien dat wij een school zijn, waar positieve aandacht is voor seksuele en genderdiversiteit. We doen dat door in de grote pauze de regenboogvlag te hijsen op het voorplein. Iedereen is van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. JIJ OOK!!! 

 Het ouderbulletin van september 2016 is nu beschikbaar op pagina Ouders.
 

Met ingang van 1 augustus 2015 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch het parkeerbeleid in de wijk waar het Sint-Janslyceum staat enorm gewijzigd.

Dit houdt onder andere in dat er op het parkeerterrein voor de school nu alleen nog  maar geparkeerd mag worden met een vergunning. Het parkeerterrein achter de supermarkt (Jumbo) is een zogenaamde blauwe zone (oranje gekleurd op de plattegrond) waar overdag maximaal 2 uur (met parkeerschijf)  geparkeerd mag worden. Na 18:00 uur is het toegestaan om hier zonder parkeerschijf gebruik van te maken.

Sinds het gereedkomen van de nieuwbouw hebben wij echter wel twee locaties met een ingang aan de Platostraat, op ons eigen terrein, waar eventueel ook geparkeerd kan worden. U dient dan echter wel om te lopen naar de hoofdingang op het Sweelinckplein 3 om de school te betreden.

Bijgevoegd een kaart waarop de huidige stand van zaken is aangegeven.

In het schooljaar 2018-2019 bestaat het Sint-Janslyceum 100 jaar. Binnenkort zal de SCOL opgaan in een nieuwe vereniging voor iedereen die ooit verbonden was aan het Sint-Janslyceum (van mavo tot en met vwo, vanaf 1918).

Voor deze nieuwe vereniging zijn we op zoek naar oud-leerlingen die in het bestuur willen participeren. Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die een website kan bouwen en/of kan beheren.

Mocht u interesse hebben in een van deze taken kunt u contact opnemen via de mail met Jacqueline Ringens (j.ringens@sjl.nl).

In de praktijk worden helaas niet altijd alle gevonden voorwerpen opgehaald door de eigenaar. En aangezien wij niet al deze spullen kunnen bewaren, hanteren we het volgende beleid:

  • Gevonden voorwerpen worden verzameld bij de receptie
  • Gevonden voorwerpen worden na inlevering 4 weken bewaard
  • Met name bij duurdere spullen, zoals jassen en telefoons zullen wij proberen te achterhalen wie de rechtmatige eigenaar is en contact met hem/haar opnemen
  • Na 4 weken worden de gevonden voorwerpen weggegooid. Bruikbare spullen worden aangeboden aan een stichting ter verkoop (opbrengst voor een goed doel)

Jassen / (gym)tassen

Aanvullend op bovenstaand beleid zullen wij iedere laatste vrijdag van de maand achtergebleven jassen / tassen in de hal, aan de kapstok en overige plekken binnen school verwijderen en nog één maand als gevonden voorwerp bewaren. Daarna gaan deze dezelfde weg als gewoon gevonden voorwerpen. Dus zorg dat je je spullen meeneemt of opbergt in je kluisje!

Problemen met Magister of met de website? Meld het de helpdesk magister@sjl.nl 

Webmail voor medewerkers:https://login.microsoftonline.com

Rooster en Magister op je mobiel of problemen met digitaal lesmateriaal : Ga naar pagina Leerlingen voor meer informatie

 
Adresgegevens
Sint-Janslyceum
Sweelinckplein 3
5216 EG
's-Hertogenbosch

Tel: 073 - 61 54 780
Fax: 073 - 61 54 781
e-mail: administratie@sjl.nl

  SJL | Sweelinckplein 3 | 5216 EG ´s-Hertogenbosch | 073-6154780 | administratie@sjl.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV