Actueel
 

 Het ouderbulletin van juli 2016 is nu beschikbaar op pagina Ouders.
 

Elke struikelsteen vermeldt een gezinslid van de Joodse families Van der Sluis en Kalf die in de Minderbroedersstraat gewoond hebben en die zijn vermoord in Duitse concentratiekampen. Brugklassers Victoria en Teuntje interviewen een ooggetuige en Teuntje draagt een indrukwekkend zelf geschreven gedicht voor. 
Klik hier voor het filmpje. 

Op haar poster presenteerde Christa de resultaten van haar eerste onderzoek. Als eerste werd er bekeken in hoeverre leerlingen iedere les dezelfde motieven hebben om deel te nemen aan een les, of dat dit per les varieert. Ze toonde aan dat een leerling van les tot les om verschillende motieven (of kwaliteiten van motivatie) kan deelnemen. Bijvoorbeeld kan een leerling de ene les deelnemen omdat de lesstof interessant is en de volgende les deelnemen omdat er druk ervaren wordt. Daarnaast werd er bekeken wat een docent kan doen om leerlingen van les tot les positief te stimuleren in hun motivatie. Christa toonde aan dat in een les waarin een docent duidelijke lesdoelen communiceert, criteria geeft, feedback formuleert en ruimte geeft om vragen te stellen, de leerlingen meer zullen deelnemen uit redenen van plezier, interesse of persoonlijk belang, vergeleken met een les waarin de docent hier minder aandacht aan besteedt. Deze bevindingen lijken heel belangrijk voor onze dagelijkse lespraktijk, aangezien ze suggereren dat iedere les een nieuwe kans is om leerlingen zo optimaal mogelijk te motiveren.

"Nette Italiaanse jas zoekt koulijder om stijlvol te verwarmen"
"Felgekleurde Nikeschoen (linksvoetig) zoekt maatje (rechtsvoetig) om samen hard te lopen"
"Kleurrijke armband zoekt gebruinde arm om aan te ..... over de boulevard"
"Stoffig boek zoekt vakantieliefde"
"Lederen horloge zoekt vriend om verloren tijd in te halen"

Ben ik de sleutel tot jouw hart? Zoek je contact? Naast bovenstaande spullen, vind je hier ook tientallen jassen, shawls, shirtjes, schoenen, sieraden en sleutels. Je verloren voorwerpen kun je op woensdag 13 juli tussen 11.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur ophalen bij de meldkamer.
Klik hier om wat foto's in te zien.

In het schooljaar 2018-2019 bestaat het Sint-Janslyceum 100 jaar. Binnenkort zal de SCOL opgaan in een nieuwe vereniging voor iedereen die ooit verbonden was aan het Sint-Janslyceum (van mavo tot en met vwo, vanaf 1918).

Voor deze nieuwe vereniging zijn we op zoek naar oud-leerlingen die in het bestuur willen participeren. Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die een website kan bouwen en/of kan beheren.

Mocht u interesse hebben in een van deze taken kunt u contact opnemen via de mail met Jacqueline Ringens (j.ringens@sjl.nl).

 In het verslag vind je, naast uitgebreide informatie over de ontwikkelingen bij de vereniging, informatie over de inzet en resultaten op de verschillende scholen. Klik hier om het jaarverslag in te zien.

In de praktijk worden helaas niet altijd alle gevonden voorwerpen opgehaald door de eigenaar. En aangezien wij niet al deze spullen kunnen bewaren, hanteren we het volgende beleid:

  • Gevonden voorwerpen worden verzameld bij de receptie
  • Gevonden voorwerpen worden na inlevering 4 weken bewaard
  • Met name bij duurdere spullen, zoals jassen en telefoons zullen wij proberen te achterhalen wie de rechtmatige eigenaar is en contact met hem/haar opnemen
  • Na 4 weken worden de gevonden voorwerpen weggegooid. Bruikbare spullen worden aangeboden aan een stichting ter verkoop (opbrengst voor een goed doel)

Jassen / (gym)tassen

Aanvullend op bovenstaand beleid zullen wij iedere laatste vrijdag van de maand achtergebleven jassen / tassen in de hal, aan de kapstok en overige plekken binnen school verwijderen en nog één maand als gevonden voorwerp bewaren. Daarna gaan deze dezelfde weg als gewoon gevonden voorwerpen. Dus zorg dat je je spullen meeneemt of opbergt in je kluisje!

Aankomend schooljaar (2016-2017) starten alle brugklasleerlingen van het Sint-Janslyceum met het gebruik van een iPad in de klas.
Ouders en leerlingen kunnen de iPad kopen, leasen of lenen.
Kopen of leasen kan via een speciaal ingerichte webshop. De iPads kunnen met korting in één keer worden aangeschaft maar het is ook mogelijk om de iPad te leasen voor een beperkt bedrag per maand. Alle iPads worden door school van content voorzien en beheerd.
Wie geen eigen iPad kan of wil aanschaffen of leasen kan er ook voor kiezen om gebruik te maken van iPads die gratis op school beschikbaar worden gesteld. Deze iPads zijn niet voor persoonlijk gebruik en moeten op school blijven. Belangrijk is dat alle leerlingen op school met iPads kunnen werken. Voor het maken van huiswerk thuis zullen de iPads niet nodig zijn.

Meer informatie vind je op www.ipadsophetsjl.nl

Dit houdt onder andere in dat er op het parkeerterrein voor de school nu alleen nog  maar geparkeerd mag worden met een vergunning. Het parkeerterrein achter de supermarkt (Jumbo) is een zogenaamde blauwe zone (oranje gekleurd op de plattegrond) waar overdag maximaal 2 uur (met parkeerschijf)  geparkeerd mag worden. Na 18:00 uur is het toegestaan om hier zonder parkeerschijf gebruik van te maken.

Nu de nieuwbouw gereed is en de noodlokalen weg zijn hebben wij echter wel twee ruimtes met een ingang aan Platostraat, op ons eigen terrein, waar eventueel ook geparkeerd kan worden. U dient dan echter wel om te lopen naar de hoofdingang op het Sweelinckplein 3 om de school te betreden. Bijgevoegd een kaart waarop de huidige stand van zaken is aangegeven.

Voor vragen hieromtrent kunt u het beste contact opnemen met de gemeente ’s-Hertogenbosch: stadstoezicht@s-hertogenbosch.nl

  
Het is daarom noodzakelijk dat de administratie van de school van alle leerlingen en van hun ouders mailadressen heeft. Heeft uw zoon/dochter nog geen persoonlijk e-mailadres, dan verzoeken wij u dringend een e-mailadres aan te maken. Het e-mailadres kunt u doorgeven via administratie@sjl.nl

Problemen met Magister of met de website? Meld het de helpdesk magister@sjl.nl 

Webmail voor medewerkers:https://login.microsoftonline.com

Rooster en Magister op je mobiel of problemen met digitaal lesmateriaal : Ga naar pagina Leerlingen voor meer informatie

 
Adresgegevens
Sint-Janslyceum
Sweelinckplein 3
5216 EG
's-Hertogenbosch

Tel: 073 - 61 54 780
Fax: 073 - 61 54 781
e-mail: administratie@sjl.nl

  SJL | Sweelinckplein 3 | 5216 EG ´s-Hertogenbosch | 073-6154780 | administratie@sjl.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV