mavo
havo
vwo

Bekende SJL-gezichten aan het woord...

“Al heel wat jaren heb ik het geluk dat ik les mag geven op de leukste school van Den Bosch: het Sint-Janslyceum. Ik geef het vak Nederlands, voornamelijk op de mavo-afdeling.

Lees meer

Antwoorden op vaak gestelde vragen over de ondersteuning op het SJL

Wat is het verschil tussen een OCO en een ZC?

OCO is de nieuwe benaming van ZC. OCO staat voor Ondersteuningscoördinator. De namen worden nu nog wel eens door elkaar gebruikt maar in de toekomst zal alleen de benaming OCO gebruikt worden.

Mijn kind is onderzocht en heeft …..

Wat moeten we doen?

Het is belangrijk dat u het onderzoeksrapport of de verklaring afgeeft bij de OCO. De OCO leest het onderzoeksrapport of de verklaring en zal de daarbij passende faciliteiten toekennen. De leerling krijgt een faciliteitenpas en de docenten worden geïnformeerd zodat duidelijk is welke faciliteiten toegekend zijn.

Mijn kind heeft recht op verlengde toetstijd maar wil hier geen gebruik van maken. En nu?

Het is geen verplichting om gebruik te maken van toegekende faciliteiten. Als een leerling geen gebruik wil maken van de verlengde toetstijd is dat prima. We willen dit wel ruim van te voren weten.

Hoe werkt het als mijn kind wel gebruik wil maken van de verlengde toetstijd?

Voor een toets tijdens een regulier lesuur krijgt de leerling wat meer tijd om door te werken. Dit is mogelijk omdat de toets geen heel lesuur duurt. Tijdens de toetsweken zitten de leerlingen met verlengde toetstijd in een apart lokaal en kunnen zo in alle rust langer doorwerken.

Mijn kind ziet enorm op tegen de overstap van de basisschool naar de middelbare school.

Wat doet het Sint-Janslyceum om deze overgang makkelijker te maken?

Het kennismaken met de school, de mentor en de klas gebeurt al voor de zomervakantie. Ook mogen de leerlingen 2 á 3 namen noemen van kinderen bij wie ze graag in de klas willen. De start van het schooljaar staat de eerste weken in het teken van kennismaken: met elkaar, de mentor en het gebouw. Elke klas neemt deel aan een project: Groepsontwikkeling en dynamiek (GOED). Een project dat erop gericht is om de klas goed te vormen en de leerlingen fijn met elkaar te laten werken. De lessen binnen het project worden gegeven door de mentor met ondersteuning van de Ondersteuner passend onderwijs (OPO). Dan is er nog de training ‘In de startblokken’. Hierin wordt aandacht besteed aan oefeningen en ‘tips en tricks’, om stress weg te nemen die te maken heeft met de start op de middelbare school. 

Mijn kind is dyslectisch. Hoe ondersteunen jullie deze leerlingen?

Bezoek onze website en bekijk het filmpje over dyslexie en de presentatie van onze dyslexiecoach. Bij ondersteuning moet je denken aan: meer tijd voor toetsen, spellingfouten minder zwaar meetellen en gebruik maken van het gesproken boek. Als je vragen hebt kun je terecht bij de dyslexiecoach.

Wanneer komt de OCO in beeld?

Als een leerling extra begeleiding nodig heeft, overleggen de mentor en leerlingcoördinator (LC) samen. Als zij er niet uitkomen kloppen ze aan bij de OCO. De OCO bepaalt vervolgens welke hulp ingezet wordt.