mavo
havo
vwo

Jean Wiertz geeft startsein voor nieuwe campagne

“We zijn trots op onze school en het wordt tijd dat we dat ook uitdragen”, zo begon rector Jean Wiertz zijn inleiding voor medewerkers van het Sint Janslyceum….

Lees meer

oudervereniging

De oudervereniging van het Sint-Janslyceum borgt en structureert de brugfunctie tussen ouders en school. Zij is onafhankelijk en spant zich in tot het voeren van wederzijdse dialoog en het delen van kennis. De oudervereniging van het Sint-Janslyceum is benaderbaar voor alle ouders van leerlingen.

Lidmaatschap
Als ouder bent u automatisch lid van de oudervereniging. Betrokkenheid van de ouders is belangrijk om het leerklimaat en onderwijs op school te verbeteren. Het bestuur van de oudervereniging overlegt daarvoor regelmatig met de directie van de school. Natuurlijk kunt u ook zelf actief worden in de oudervereniging of een van onze activiteiten bezoeken.

Het bestuur
Maximaal zestien ouders, die door de algemene jaarvergadering worden gekozen, vormen het bestuur. Zo’n tienmaal per jaar komt het bestuur van de oudervereniging bij elkaar, samen met de directie van de school.
Een keer per jaar wordt op de jaarvergadering verslag gedaan van de activiteiten aan alle ouders.
Tussentijds laat de vereniging van zich horen op deze website en vindt u een item van ons in het ouderbulletin van de school. Dit bulletin verschijnt ongeveer eens per 2 maanden op de website van de school.
Schroom niet om het bestuur te benaderen met een vraag of suggestie voor de oudervereniging. U kunt ons per mail bereiken op oudervereniging@sjl.nl

Leden
De volgende leden hebben zitting in het bestuur van de oudervereniging:
Diederik Bruins (voorzitter)
Roy Looijmans (secretaris)
Ineke van der Waal – Krijbolder
Femke Beekmans
Nadia Bellussi – de Feijter
Inga Rehbein