mavo
havo
vwo

Jean Wiertz geeft startsein voor nieuwe campagne

“We zijn trots op onze school en het wordt tijd dat we dat ook uitdragen”, zo begon rector Jean Wiertz zijn inleiding voor medewerkers van het Sint Janslyceum….

Lees meer

Groendak midden – kantine SJL:

milieu- en kosten besparend én heel mooi!

Concreet: 70-90% minder rioolbelasting!

 

Waterbeheer – buffereffect

Waarom een groendak?

Bij een groendak ontstaat er een buffereffect: wanneer de regen op het groendak valt, dringt het in het dak pakket en wordt het door de verschillende lagen opgehouden zodat het pas in een later stadium de afvoer bereikt.

Een gedeelte van het vocht wordt opgenomen door de planten en een ander gedeelte komt door verdamping weer in de atmosfeer terecht. Dit buffereffect betekent dat het water helemaal of grotendeels wordt geabsorbeerd. De hoeveelheid water die geabsorbeerd kan worden, is afhankelijk van de regenintensiteit, de opbouw en dikte van het groendak en de gebruikte vegetatie. Hoe meer water wordt geabsorbeerd, hoe meer het  regenwaterafvoersysteem, ontlast wordt.

Drietrapstrategie

Deze maatregelen passen prima in de drietrapstrategie* van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De aanleg van een groendak hoort bij stap 1: langer vasthouden van hemelwater (regen). De tijd die hemelwater er over doet om naar rivieren afgevoerd te worden, wordt op deze manier vergroot. We noemen dit principe vertragingstijd. Het doel is om overbelasting van rioleringssystemen en overstroming van rivieren, tegen te gaan.

Verstening van ons landschap

Door bebouwing, meer infrastructuur en bedrijventerreinen, kortom: door de verstening van ons landschap, is de vertragingstijd overal korter geworden. Het Sint-Janslyceum zoekt actief naar methoden om hierin een positieve verandering te brengen. Het groendak op de middenkantine, past natuurlijk prima in deze filosofie!

Kosten – baten

Regenwater verwerken buiten het riool om, kost zo’n 15 euro per vierkante meter. Een dak zoals ligt op onze middenkantine, kan zo’n 54% van het regenwater verwerken. Het dak op de middenkantine heeft een oppervlakte van ongeveer 400 vierkante meter. De besparing is dus 54% van 15 euro = 8 euro per vierkante meter X 400. Dit betekent een besparing van ongeveer 3200 euro per jaar. Een bedrag dat dus niet wordt uitgegeven aan extra maatregelen om rioolwater te verwerken!      

*Drietrapsstrategie, opgesteld in 2000 door het ministerie van infrastructuur & milieu (I&M – toen nog verkeer & waterstaat V&W) en uitgevoerd door Rijkswaterstaat

stap 1 vasthouden: in bodem, tuinen of groene daken

stap 2 bergen: opslaan in oppervlaktewater zoals sloten, meren en plassen

stap 3 afvoeren: afvoeren via rivierenstelsel naar de zee