Wil jij ook iets te zeggen hebben over jouw school?

Wil jij ook iets te zeggen hebben over jouw school? Kom bij de leerlingenraad en meld je aan via leerlingenraad@sjl.nl