Dhr. S. Adank

Contacten basisonderwijs
s.adank@sjl.nl

mw. A. Luijten

Leerlingcoördinator Havo onderbouw en Contacten basisonderwijs
a.luijten@sjl.nl

Mw. R. Tibosch

Schoolarts
r.tibosch@ggdhvb.nl

D. van Schijndel

Ondersteuner vanuit Mytylschool Gabriël

G. Weijts

Ondersteuner Passend Onderwijs

A. v. Heeswijk

Ondersteuner Passend Onderwijs

Dhr. W. ’t Lam

Teamleider Vwo bovenbouw en Secretaris eindexamen
w.t.lam@sjl.nl

Dhr. J. Poulisse

Teamleider Vwo onderbouw

j.poulisse@sjl.nl

Dhr. E. Janse

Teamleider Havo bovenbouw
e.janse@sjl.nl

Mw. R. van de Kamp

Teamleider Havo onderbouw
r.van.de.kamp@sjl.nl