PESTEN STOPT, RESPECT BEGINT

Aan het einde van de ‘week tegen pesten’ (18-22 september) werd het Sint-Janslyceum verrast met een bos bloemen. Als dank voor de jarenlange inzet om ‘pesten’ en ‘respect’ onder de aandacht te houden van leerlingen, ouders en team. De bloemen werden overhandigd aan mevrouw Sylvia Hörmann-Vorst, sinds 2006 coördinator van de werkgroep Sint-JansDag.

Het Sint-Janslyceum heeft sinds 2006 ‘respect-educatie’. Op de ‘Dag van Respect’, nú de Sint-Jans-Dag, wordt positieve aandacht gevraagd voor wat eigenlijk gewoon zou moeten zijn: een respectvolle schoolomgeving. De volgende Sint-Jans-Dag is op donderdag 16 november.  Er zijn gastsprekers, workshops, mentorlessen en meer.

Een enthousiaste Bosch-brede initiatiefgroep met docenten uit het Bossche basisonderwijs en voortgezet onderwijs is een nieuw traject ingestapt, ondersteund door de directeuren en bestuurders van het Bossche onderwijs en de gemeente (POVO). Met als stip op de horizon: een respectvolle samenleving in ’s-Hertogenbosch.