Onderwijsinspectie past website aan

Nadat de Onderwijsinspectie vast heeft gesteld dat het onderwijs van Sint-Janslyceum weer op peil is, zijn op 22 december j.l. de gegevens op de website scholenopdekaart.nl aangepast.

Wat betekent de term basistoezicht?
Een school heeft voldoende kwaliteit als uit de risicoanalyse blijkt dat de opbrengsten minimaal op het niveau zijn dat mag worden verwacht van de school. Met het basistoezicht spreekt de inspectie het vertrouwen uit dat de school voldoende scoort. Het is natuurlijk erg prettig dat de inspectie vertrouwen heeft in onze mooie school en dat geeft ons nog meer energie om te blijven werken aan een mooie toekomst voor onze leerlingen.