Kijkje in de keuken

Op woensdagavond 20 februari was er weer een kijkje in de keuken. Dit zou je kunnen zien als een soort snuffelstage voor ouders die overwegen hun kind aan te melden op het Sint-Janslyceum.

De leerlingen zelf hebben natuurlijk de snuffelstages die hun een goed idee geven van hoe het nu echt is op de middelbare school, maar ouders willen dat vaak ook wel ervaren omdat het voor hen vaak al lang geleden is dat ze in de schoolbanken hebben gezeten.

De avond begon om 19.00 uur en de ouders werden in de hal verwelkomd door Paulien Lurinks (sectordirecteur brugklas) en een aantal schatten van leerlingen uit mavo 4. Zo trots waren ze dat ze gastvrouw mochten zijn, het was heerlijk om te zien. Na een kort welkomstwoord werden de ouders in groepjes verdeeld en konden ze een drietal lesjes van een half uur volgen. We hadden een aantal zeer enthousiaste collega’s bereid gevonden om dit voor hun rekening te nemen.

Nanja Buijs (Biologie) gaf een zeer praktische les waarin ouders leerden met een microscoop te werken en waarin ze proefondervindelijk het verschil konden zien tussen dierlijke cellen en plantaardige cellen. Als professionele CSI’s namen ze elkaar wangslijmvlies af om te onderzoeken. Na deze onderzoekjes werden de ouders overhoord door middel van een socrative quiz.

Bart Graafmans had de taak op zich genomen om de ouders te laten proeven aan een lesje Engels. Hiervoor had hij een vermakelijk tekstje van Diataal gebruikt, waarin de ouders de ontbrekende woorden moesten invullen. Daarna werd er een stukje uit het Engelse jeugdjournaal getoond, om te laten zien hoe leerlingen op hun eigen niveau op de hoogte worden gehouden van het nieuws.

Els Gubbels vertelde gepassioneerd over het unieke vak levensvaardigheden en hoe door de flexibiliteit binnen dit vak telkens lessen kunnen worden aangepast aan de steeds veranderende samenleving, zodat we ook vanuit school bij kunnen dragen aan de veiligheid van onze leerlingen.

Tijdens de pauze kregen de ouders, onder het genot van een heerlijk kopje koffie, de gelegenheid om van gedachten te wisselen met Paulien, de andere docenten, en met de leerlingen.
Al met al een heel geslaagde avond: informatief, interessant en bovenal heel gezellig!

Tekst: Anneke Waalwijk