Ziekmelden?

Wanneer uw zoon of dochter ziek is, dan vragen we u om dit dagelijks te melden in Magister.
Dat kan via afwezigheid -> melden.

Voor een ziekmelding over meerdere dagen tegelijk kunt u contact opnemen met de school.
Telefoonnummer: 073-6154780
Emailadres: administratie@sjl.nl