Corona Virus Informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Zoals uit de mediaberichten van de laatste dagen blijkt, verspreidt het coronavirus zich steeds meer over Europa en is het nu ook geconstateerd in Nederland. Dit is zorgwekkend. Voor de laatste ontwikkelingen onderhouden we als school contacten met de GGD, waarmee u overigens ook als ouder contact op kunt nemen bij specifieke vragen. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen worden met grote regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen. We vragen u dan ook om de website van het RIVM regelmatig te checken.

De belangrijkste maatregelen die we op school nemen, gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Maar het is nu extra belangrijk om deze op te volgen. Iedereen moet met regelmaat zijn/haar handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de ellebogen en gebruik maken van papieren zakdoekjes. Daarnaast zullen we u, hoe vreemd dit ook voelt, als begroeting geen hand meer geven. Alle leerlingen die verkouden zijn en hoesten en niezen, worden verzocht om thuis te blijven. Dit geldt uiteraard ook voor onze collega’s.

Vooralsnog is er geen reden voor aanvullende maatregelen op school. Wel adviseren we extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten), zeker na een vakantie in één van de risicogebieden. Neem bij twijfel altijd contact op met de huisarts en/of de lokale GGD. Mocht de situatie in Nederland en/of op onze school andere maatregelen noodzakelijk maken, dan laten we dit uiteraard weten. Specifieke informatie en beleid op school rondom het Coronavirus, communiceren we met u via de mail.

Voor meer informatie klikt u op de volgende link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Met vriendelijke groet,
Jean Wiertz
rector