mavo
havo
vwo

PWS Toppers!

Elk jaar kijken we uit naar de PWS-avonden op het Sint-Janslyceum. Tijdens zo’n avond presenteren alle eindexamenkandidaten hun profielwerkstuk aan ouders, broers en zussen, vrienden en kennissen én natuurlijk de docenten.

Lees meer

Ipad

Op het Sint-Janslyceum maken alle leerlingen gebruik van een iPad.

Waarom?

Het verstevigen van het goede en het optimaliseren van wat beter kan, dat is de kracht van een lerende organisatie als het Sint-Janslyceum.

Technologische vooruitgang biedt kansen voor ons onderwijs en daar maken we graag gebruik van. Het gebruik van technologie is wat het Sint-Janslyceum betreft, nadrukkelijk ontstaan vanuit onderwijskundige behoefte en niet een ‘vanuit de techniek gestuurd project’. Modern onderwijs daagt leerlingen uit om actief aan de slag te gaan met de leerstof.

Technologie als ondersteuning

Het Sint-Janslyceum wil voor alle leerlingen en medewerkers een motiverende leeromgeving zijn. Technologie kan daarbij ondersteunen en kent zes belangrijke elementen:

  • het geeft toegang tot meer gereedschappen en bronnen
  • leerlingen kunnen oefenen op hun eigen niveau
  • docenten (en ouders en leerlingen zelf) kunnen vorderingen beter volgen
  • biedt nieuwe mogelijkheden binnen het klassenmanagement van docenten
  • kan instructie verrijken
  • biedt meer mogelijkheden voor interactie in de klas.

Dit betekent niet dat alle boeken digitaal worden: we zetten juist in op een rijke en afwisselende leeromgeving waarin technologie ons bestaande onderwijs versterkt en moderniseert, met behoud van het goede dat er al is.

Kopen – leasen – lenen

Alle leerlingen maken gebruik van een iPad in de klas. Ouders en leerlingen kunnen de iPad kopen, leasen of lenen. Kopen of leasen kan via een speciaal ingerichte webshop: kopen met korting en leasen tegen een beperkt bedrag per maand. Een iPad lenen regel je bij het SSP op school. Belangrijk is dat alle leerlingen op school met een iPad kunnen werken.

Alle iPads worden door school beheerd en onder andere voorzien van Office 365. De leerlingen blijven eigenaar en verantwoordelijk voor aanvullende software en instellingen op de iPad.