Persbericht Sint-Janslyceum n.a.v. positief oordeel op website inspectie

De onderwijskwaliteit op het Sint-Janslyceum is weer op orde. Deze conclusie, met onderbouwing, staat te lezen in het inspectierapport dat op 8 december jl. verschenen is. Op 22 december zal het nieuwe positieve oordeel op websites als www.scholenopdekaart.nl worden gepubliceerd.
Wie nu op die site kijkt ziet daar nog het predicaat ‘zwak’ uit 2015 staan. Het tijdelijke ‘zwak’ was een enorme schok voor een school die jarenlang kon bogen op een degelijke reputatie. Dit heeft het Sint-Janslyceum blijkbaar wakkergeschud, want het verbetertraject waarvoor anderhalf jaar stond kon al binnen een jaar worden afgerond.

Rector Roel Scheepens zegt daarover:

“Een goed georganiseerde, warme en veilige school is het Sint-Janslyceum altijd al geweest maar we zijn daarnaast meer doelgericht gaan werken. Leerlingen geven aan dat dit de lessen ten goede komt. Als de leerlingen dit zelf merken, dan is er echt wat veranderd. Het allerbelangrijkste is misschien wel dat we het leerproces nog nadrukkelijker centraal stellen.
We voeren met steeds meer leerlingen en ouders gesprekken over doelen voor het jaar vóórdat de problemen beginnen. En als er problemen zijn dan komen er gesprekjes met de mentor over dingen die beter moeten. Er is meer zorg voor leerlingen die dat nodig hebben. Leerlingen worden inhoudelijk beter begeleid. Het sterkste bewijs dat dit werkt is dat er nu veel minder leerlingen hoeven te doubleren dan vroeger. Aan de andere kant is er ook steeds meer uitdaging voor leerlingen die dat aankunnen. We zijn in 2016 officieel begaafdheidsprofielschool geworden. Leerlingen door de hele school heen krijgen steeds meer toegang tot digitaal lesmateriaal en de brugklassers hebben dat via de iPad in iedere les bij de hand.
Uiteindelijk zijn we er als school sterker uitgekomen.”

Erasmusfestival

Onze drie leerlingen Isabelle Pladet, Bram Roovers en Maarten Peels hebben op zaterdag 19 november hun gedachten over Europa uiteengezet tijdens het Erasmus Festival in het Provinciehuis. Ze gingen daarbij in debat met o.a. schrijfster Désanne van Brederode, Piet Hein Donner (vice-voorzitter Raad van State) en Wim van de Donk (commissaris van de Koning). We zijn trots op onze leerlingen!

Klik hier voor een artikel uit het Brabants Dagblad.

Beleid gevonden voorwerpen

Binnen school hebben we jaarlijks  veel gevonden voorwerpen! Jassen, sjaals, sleutels, rekenmachines, sportschoenen, frutsels; noem maar op!

In de praktijk worden helaas niet altijd alle gevonden voorwerpen opgehaald door de eigenaar. En aangezien wij niet al deze spullen kunnen bewaren, hanteren we het volgende beleid:

  • Gevonden voorwerpen worden verzameld bij de receptie
  • Gevonden voorwerpen worden na inlevering 4 weken bewaard
  • Met name bij duurdere spullen, zoals jassen en telefoons zullen wij proberen te achterhalen wie de rechtmatige eigenaar is en contact met hem/haar opnemen
  • Na 4 weken worden de gevonden voorwerpen weggegooid. Bruikbare spullen worden aangeboden aan een stichting ter verkoop (opbrengst voor een goed doel)

Jassen / (gym)tassen

Aanvullend op bovenstaand beleid zullen wij iedere laatste vrijdag van de maand achtergebleven jassen / tassen in de hal, aan de kapstok en overige plekken binnen school verwijderen en nog één maand als gevonden voorwerp bewaren. Daarna gaan deze dezelfde weg als gewoon gevonden voorwerpen. Dus zorg dat je je spullen meeneemt of opbergt in je kluisje!

Nieuwe app Magister

Magister heeft een nieuwe app uitgebracht voor leerlingen en ouders. Deze app is beschikbaar voor iOS en Androïd.
Kies de app “Magister” van Schoolmaster en niet “Magister 6” van Schoolmaster